Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A te játszótereden Te irányítasz a szándékoddal!

2014.09.11

Részletek a Beavatás – Óegyitomi Misztériumok c’ könyvbőlyingyanggif_595415_66896_n.jpg
"Ahogy a hallgatás és a beszéd ugyanannak az erőnek két egymást kiegészítő megnyilvánulása, úgy 12 tulajdonságpár is felsorolható, amelyek fölött fontos megtanulnod uralkodni. Az emberek között tudod a világ környezetében ezt a legjobban gyakorolni, mert itt folyamatos kísértésnek vagy kitéve. Oly sokakkal találkozol, akik a testüknek élnek, és téged is befolyásolni akarnak. Nagy az elbukás veszélye. De ha képes vagy az összes tulajdonságot uralni a nagyvilág forgatagában, akkor a beavatás próbáit is kiállod.

A 12 ikertulajdonság:

hallgatás-beszéd
fogékonyság-befolyásolhatatlanság
engedelmesség-uralkodás
alázatosság-önbizalom
azonnali cselekvés-megfontoltság
bárminek az elfogadása - a különbségtevés képessége
harckészültség-béke
óvatosság-bátorság
nincstelenség- korlátlan birtoklás
a kötődés hiánya- hűség
a halálmegvetése - az élet tisztelete
pártatlanság-szeretet

Ha bárhol negatív erők lépnek fel, ott a pozitív erőnek is jelen kell lenniük - van hogy láthatatlanul.
Az úrrá válás azt jelenti, hogy a tulajdonságokat a megfelelő időben és helyen használod fel. Nincsenek rossz tulajdonságok és gonosz erők, csak rosszul felhasznált tulajdonságok és gonosz célokra fordított erők léteznek".
images.jpg
1. tulajdonság pár: Hallgatás-Beszé
d

A hallgatás isteni tulajdonság, következményei áldásosak, ha az ember ott és akkor alkalmazza, ahol és amikor hallgatnia kell. Ha azonban az ember ott és akkor hallgat, amikor beszélnie kellene, pl egy embertársát egyetlen szóval meg tudná menteni valamilyen veszélytől,de ennek ellenére hallgat, akkor az isteni hallgatás sátáni elhallgatássá válik. Ha beszédre rossz helyen és időben kerül sor, akkor a beszéd isteni képességéből sátáni fecsegés lesz


2. tulajdonság pár: fogékonyság-befolyásolhatatlanság
A fogékonyság isteni, ha az ember minden emelkedett értékkel - tehát a széppel, a jóval, és az igazzal- szemben fogékony és nyitott, hagyja, hogy isten kifejtse rá hatását, és Őt magába fogadja.
Azonban végzetessé és sátánivá válik, ha gerinctelen, akarat nélküli befolyásolhatósággá alacsonyodik.
A befolyásolhatatlanság az összes alantas befolyás és hatás elleni rendíthetetlen ellenállást jelenti. Ha azonban az ember a magasabb erőkkel szemben fejti ki ellenállását, az isteni befolyásolhatatlanságból, sátáni elszigeteltség lesz.


210.bmp.jpg3. tulajdonság pár: engedelmesség-uralkodás
A Nagy mű összes munkásának kötelessége az isteni akarattal szembeni "engedelmesség". Isten akarata közvetlenül rajtad, de másokon keresztül is érvényesülhet. Isten akaratát akkor ismered fel, ha mindent, amit tőled megkövetelnek, először alaposan megvizsgálsz, vajon egyezik-e legbensőbb meggyőződéseddel. Isten a legbensőbb meggyőződésünkön keresztül szól hozzánk, és ilyenkor feltétlen engedelmességgel tartozunk. Ha bárkinek belső meggyőződésünk ellenére, csupán gyávaságból, félelemből, esetleg jólneveltségből vagy az anyagi haszon érdekében engedelmeskedünk, akkor ez a tulajdonság 'szolgaisággá' válik.
Az Uralkodás azt jelenti, hogy a tudatlan és gyenge lényekkel meg kell osztanunk saját akaraterőnket. A nép minden erejét összefoglaló szeretetnek általános jóléthez kell vezetnie, az emberi önrendelkezés megsértése nélkül. Ha valaki szeretet nélkül és önző célokból igyekszik az akaratát másokra kényszeríteni, és megsérti embertársai önrendelkezési jogát, akkor az uralkodás isteni tulajdonságát a sátáni zsarnoksággá alacsonyítja


4. tulajdonság pár: alázatosság-önbizalom
Az alázatot az istenivel a minket éltető magasabb Önvalóval szemben kell kimutatnunk. Az összes szép, jó és igaz az Övé, hogy egyéniséged a kinyilvánítás eszköze, az isteni lényeget kivetítő készülék, de önmagában nem több üres buroknál. A mindenségben megnyilvánuló isteni lényeget, az örök létezést kell felismerned magadban, és alázattal kell átadnod magad neki. Soha nem vetheted alá magad földi vagy alvilági erőknek, soha nem eshetsz térdre földi formák előtt. Ebben az esetben az isteni alázat, sátáni megalázkodássá változna, amellyel a téged az Ő örök létezésével éltető isteni lényeget sértenéd meg.
Ha a föld megváltásának nagy művéhez akarsz hozzájárulni, egy pillanatra sem felejtheted el, hogy nem saját erődből élsz és dolgozol. Minden erő Istentől ered, és minden rajtad keresztül megnyilvánuló erő a felsőbb Önvalódból - Istenből - áramlik ki.
Igazi lényed a benned rejtőző egyetlen, örök valóság - maga Isten. Az Önbizalom tehát a szívedben lakozó Istenbe, nem pedig a látszatlénybe, vagyis saját egyéniségedbe vetett bizalmat jelenti. Az isteni önbizalom bármilyen tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen, és belső kapcsolatot jelent Istennel.
Ha azonban valaki azt képzeli be magának, hogy képességei fölött ő maga rendelkezik, és nem Isten, akkor az isteni önbizalom sátáni önteltséggé változik."

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.